سوالات استخدامی کارشناس معماری فراگیر دستگاههای اجرایی

درخواست حذف این مطلبسوالات استخدامی کارشناس معماری فراگیر دستگاههای اجراییمواد آزمون عمومی :

1-فنّاوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه icdl)

2-ریاضی و آمار مقدماتی

3-زبان و ادبیات فارسی

4-معارف ی

5-زبان انگلیسی عمومی

6- اطلاعات عمومی،دانش اجتماعی و حقوق اساسی

7-هوش و توانمندیهای عمومی


مواد آزمون تخصصی :

1-مبانی نظری معماری

2-بیان معماری و معماری منظر

3-قوانین شهرسازی و معماری و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری

4-تحلیل و طراحی فضاهای معماری و شهری

5-مبانی زیست محیطی در شهرسازی و معماری